Sponsoren

Al onze sponsors hebben gemeen dat zij onze vereniging een warm hart toedragen. Vaak doordat zij op een of andere manier “iets” met de vereniging hebben dan wel geboren en getogen zijn in de regio of een bedrijf hebben waarvan de werknemers een band hebben met de vereniging. De meeste van onze sponsoren komen uit het werkgebied van de vereniging, te weten; Burum, Lauwerszijl, Munnekezijl, Kollumerpomp, Warfstermolen, Pieterzijl, Visvliet

Wat voor Soort sponsoren hebben we?

Hoofdsponsor: met de hoofdsponsor wordt een overeenkomst gesloten voor de periode van 3-5 jaar met eventueel optie tot verlenging.

Kledingsponsor: al onze teams proberen wij te voorzien van een shirts- en tassensponsor. De kleuren (blauw/wit) staan beschreven in de statuten van onze vereniging. Het doel hiervan is herkenbaarheid en uitstraling van onze club, voorbeelden van de standaard club tenues kun je zien bij de fotos onder aan deze pagina.

Sponsoren zijn voor VV de Lauwers onmisbaar om gelden ter ondersteuning van de begroting bijelkaar te brengen. Het bestuur heeft hiervoor een sponsorcommissie opgericht.

Wat is de doelstelling van de sponsorcommissie?

Het doel van de sponsorcommissie is het bijeenbrengen van gelden ter ondersteuning van de begroting.  De kosten die o.a. gedekt worden door sponsorinkomsten zijn de volgende : Wedstrijdballen en trainingsballen, Trainingsmaterialen, Coachjassen van leiders/begeleiders, Trainingspakken , Sporttassen , Tenues senioren en jeugdelftallen

Daarnaast houdt de sponsorcommissie zich bezig met het binnen halen van gelden ter financiering van de gestegen onderhoudskosten van het sportcomplex “Meertenust”.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de sponsorcommissie?

1. Beheren van de bestaande sponsors portefeuille.
2. Actief werven van nieuwe sponsors.
3. Sponsors uitnodigen voor de jaarlijkse sponsoractiviteit.
4. Beheer kleding en tenues van de vereniging

Wat zijn de bevoegdheden van de sponsorcommissie?
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn door het Bestuur van VV de Lauwers gedelegeerd,waardoor de sponsorcommissie autonoom kan werken. Daarnaast bestaat er een taakverdeling voor de afhandeling van zaken.
Voor de volgende categorieën sponsors blijft de facturatie en inning van bestaande en nieuwe sponsorcontracten de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het bestuur van VV de Lauwers :

Bordsponsoren
Balsponsoren
Boekjesponsorgelden
Hoofdsponsor
Onlinesponsoren
Kledingsponsoren

Nieuwe sponsorcontracten, betreffende bovengenoemde categorieën zullen door de sponsorcommissie bij de penningmeester van het bestuur aangeleverd worden, waarna deze de facturatie en inning zal verzorgen. Tevens zal aan het begin van ieder seizoen de actuele lijsten van bovengenoemde categorieën sponsors door de sponsorcommissie bij de penningmeester van het bestuur aangeleverd worden.

Wat is de Taakverdeling en deeltaken binnen de sponsorcommissie?

Taak Voorzitter Sponsorcommissie
Deeltaken
Maakt agenda en zit vergaderingen voor
Stelt (mede) sponsor- en fondsenwervingsbeleid op
Werft (mede) sponsors en onderhoudt (mede) contacten
met hen
Stuurt sponsorcommissie aan
Nauwe samenwerking met bestuur door;
Via aangewezen persoon binnen het hoofd bestuur en is fysiek aanwezig tijdens de vergaderingen
En voor kerntaken 1 op 1 van voorzitter op voorzitter zodat deze kan terugkoppelen naar verantwoordelijke
binnen zijn/haar bestuur.

Taak Secretaris Sponsorcommissie
Deeltaken
Commissievergaderingen notuleren
checkt de actiepunten en de voorgang in de werkzaamheden van de sponsorcommissie
stelt een jaarplan op t.b.v. de ALV
maakt een jaarverslag sponsoring t.b.v. de ALV
archiveert contracten
communiceert contracten met verenigingssecretaris
Stelt (mede) sponsor- en fondsenwervingsbeleid op
Besluitenlijst updaten

Taak overige leden Sponsorcommissie

WERVING, INKOOP, PR en FONDSWERVING

Bepaalt (mede) soort sponsors
Bepaalt (mede) sponsorbedragen
Werft (mede) sponsors en onderhoudt (mede) contacten met hen
Behartigt (mede) belangen sponsors
Stelt (mede) sponsor- en fondsenwervingsbeleid op

Behartigt (mede) belangen sponsors
zorgt dat de vereniging haar verplichtingen richting de sponsor nakomt
offertes aanvragen van aanbieders
Na goedkeuring bestellen van goederen

Draagt zorg voor de PR
Stelt (mede) sponsor- en fondsenwervingsbeleid op

Op de hoogte blijven van de nieuwste mogelijkheden voor fondswerving
Opstellen (mede) sponsor- en fondsenwervingsbeleid op

Wie zitten er in de sponsorcommissie ?

Peildatum 20-1-2018

Douwe Jan Boersma (Voorzitter en Werving)

Franciska Veenstra (Secretaris)

Marieke Wilpstra

Else Kalma

Josbert Timersma

Wiebe Zuidersma

Volgende wedstrijden
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor