Bestuur

Overzicht bestuursleden en commissieleden v.v. De Lauwers
Wedstrijdsecretariaat
Oedse Paauw wedstrijdsecretaris senioren jpaauw25[A]freeler.nl 06-21858508
Dennis Agema wedstrijdsecretaris jeugd dennisagema89[A]hotmail.com 06-48068257
Consul
Bestuur
Hedman Vellenga voorzitter 06-29342071
Oedse Paauw (wedstrijd)secretaris
Dirk Zijlstra penningmeester
Roderick Leijenaar kantine
Els Walda ab-lid
Geert de Vries onderhoud
Ytsen Zijlstra ab-lid
Thomas Nieuwenhuis notulist, ab-lid
Jeugdbestuur
Sietse Jan Pilat jeugd voorzitter
Dennis Agema jeugd voorzitter
Ellery Paauw (wedstrijd)secretaris jeugd || planning scheidsrechters jeugd
Anja Helmholt activiteitencommissie enĀ  pupil van de week
Ane Leistra (wedstrijd)secretaris jeugd
Margrietha Veenstra ab-lid
Frans van Wieren algemeen lid
Ledenadministratie
Dirk Zijlstra penningmeester
Oedse Paauw secretaris
Sponsorcommissie
Willem Ietse de Vries voorzitter
Josbert Timersma penningmeester
Else Kalma ab-lid
Wiebe Zuidersma ab-lid
Francisca Veenstra secretaris
Kantinecommissie
Roderick Leijenaar penningmeester/vanuit hoofdbestuur
Bauke Zijlstra inkoop/schoonmaak
Thomas Nieuwenhuis ab-lid
Volgende wedstrijden
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor