FVVK

FVVK (Federatie Voetbal Verenigingen Kollumerland)

Sinds 1988 organiseert de Federatie Voetbal Verenigingen Kollumerland het FVVK toernooi. De jeugdspelers van de vier veldvoetbalverenigingen VV de Lauwers, VV Kollum, VV WTOC en VV Friesche Boys van onze gemeente kunnen in de winter drie maanden lang zaalvoetballen. Dit blijkt ieder jaar weer een groot succes, mede door de goede samenwerking tussen de verenigingen en een daadkrachtig bestuur.

Bestuur FVVK

J. BOEREMA, Voorzitter ( De Lauwers )

W. HAARSMA, Secretaris ( Kollum )

P. MEERSTRA, Wedstrijdsecretaris (WTOC )

A. RAAP, Penningmeester ( Friese Boys )

 

Regelement F.V.V.K. – JEUGZAALVOETBALCOMPETITIE.

-de officiële K.N.V.B. -zaalvoetbalspelregels zijn van toepassing.

-voor de aanvang van de competitie moeten de verenigingen, gespecificeerd per team, een lijst met de namen, lidnummer en de    geboortedata van de spelers te zenden aan de wedstrijdsecretaris van de F.V.V.K.

-er mogen per team max. 2 dispensatiespelers worden ingeschreven, dit moet duidelijk op de spelerslijst zijn vermeld.

-het is toegestaan dat de keeper in overleg met de F.V.V.K. In een ander team van de zelfde leeftijd categorie mag uitkomen.

-bij niet opkomen of terugtrekken, c.q. Te laat komen van een team, wordt betrokken team geacht de wedstrijd reglementair te hebben verloren met 2 – 0.

-het eerst genoemde team heeft de aftrap en speelt aan de thuiszijde van het scorebord.

-bij gelijkheid van tenue moet het eerstgenoemde team de reserve hesjes dragen.

-de speelvloer van de sporthal en -zaal mag uitsluitend met schoon sportschoeisel worden betreden.

-In de kleedkamer, in de zaal en op de tribune mag niet gerookt worden en er mogen geen consumpties meegenomen worden in de zaal.

-Alle afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

-bij gelijk eindigen in de poule beslist achtereenvolgens:
1. Het doelsaldo, 2. De hoogste score, 3. De onderlinge wedstrijd.
mocht er dan nog geen beslissing zijn gevallen, dan beslist het lot.

-de prijs uitreiking wordt gedaan door de organisatie van de speeldag.

-het eerst genoemde team dient te zorgen voor een lijnrechter aan de gastzijde.

-de wedstrijden beginnen precies op de aangegeven tijdstippen of iets eerder, dus de teams dienen op tijd klaar te staan; bij het wisselen van de teams na de wedstrijden draait de tijd door.

-arbitrale beslissingen en uitslagen zijn bindend, protesten hiertegen uitgesloten

-spelers, welke gedurende de wedstrijd naar de kleedkamer worden
gezonden, zijn die dag voor de verdere wedstrijden uitgesloten.

-de keeper mag de bal uittrappen tijdens het spel.

-een team bij de junioren en de pupillen mag bestaan uit max. 12 spelers, te weten 5 veldspelers ( incl. Keeper ) en 7 reservespelers.

-een team bij de pupillen mag bestaan uit max. 11 spelers, te weten 6 veldspelers ( incl. Keeper ) en 5 reservespelers -in de sportzaal te kollumerzwaag zullen er bij de F -pupillen geen achter – en zijlijnen worden gebruikt, de muren gelden als boarding en de spelleiding geven alleen een uitbal als de bal daadwerkelijk het heeft verlaten.

-nadat de keeper de bal tijdens het spel in zijn bezit heeft gekregen, dient hij steeds binnen 4 seconden de bal in het spel te brengen. doet hij dat niet dan een indirecte vrije schop.

-na en doelworp is het aan een medespeler niet toegestaan om de bal terug te spelen op zijn keeper, als de bal over de middellijn is geweest of gespeeld of aangeraakt door een tegenstander, mag het wel. de keeper mag de bal niet aanraken met zijn hand(en) en / of arm(en).

-indien de bal bij een intrap rechtstreeks in het doel van de tegenstander gaat, moet de wedstrijd worden hervat met een doelworp. (eigen doel hervatting met een hoekschop).

-wanneer de bal de spanten of plafond raakt dient er op deze plaats de wedstrijd hervat te worden met een intrap voor de tegenstander op de dichtst bijzijnde zijlijn.

-één gele kaart 2 minuten tijdstraf, rode kaart 5 minuten tijdstraf, 2 x geel is rood.
afdrogen, na gebruik van de douches, Add Newbehoort te gescheiden in de doucheruimte. De leiders van de teams houden hier toezicht op.

-EHBO. medische assistentie via de beheerders van de sportzaal/ -hal. -tijdens de wedstrijden mogen de spelers geen horloges,
kettingen etc. dragen.

-de aanwijzingen van de toernooileiding en / of de sporthal / -zaal

Volgende wedstrijden
De Lauwers JO11-1 - Buitenpost JO11-2
Datum: 25-05
Aanvang: 09:30
De Lauwers 2 - Noordpool-U.F.C. 2
Datum: 25-05
Aanvang: 14:30
De Lauwers VR18+2 - Zwaagwesteinde VR18+2
Datum: 31-05
Aanvang: 19:30
De Lauwers VR18+1 - Jistrum VR18+1
Datum: 07-06
Aanvang: 19:30
Kollum 35+1 - De Lauwers 35+1
Datum: 07-06
Aanvang: 20:00
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor