Stichting Juckema Siderius Fonds steunt De Lauwers met subsidie voor verduurzaming sportcomplex

Zoals jullie waarschijnlijk weten, hebben wij als vereniging de ambitie uitgesproken om volgend jaar te beginnen met de verbouwing en verduurzaming van ons sportcomplex om zo voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen.
Voor de financiering hiervan hebben wij verschillende fondsen benaderd. Een paar fondsen hebben inmiddels subsidies toegezegd, waardoor we nu een behoorlijk startkapitaal hebben.

Zo ontvingen wij een subsidie van de ”Stichting Juckema Siderius Fonds” van € 1.000,-. Deze stichting is in 1968 bij testament in het leven geroepen door Ane Jukema, voorheen notaris te Workum, in 1971 overleden te Leeuwarden. De stichting heeft als doel het algemeen maatschappelijk belang binnen de provincie Friesland te dienen. De aantoonbare duurzaamheid van een project vormt een zwaarwegende factor in de besluitvorming van het bestuur om een project wel of niet te subsidiëren.
Onze vereniging kon deze duurzaamheid aantonen en wij zijn de Stchting Juckema Siderius dan ook zeer erkentelijk voor hun financiële bijdrage aan ons project!

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Volgende wedstrijden
Sponsoren
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor