Uitnodiging algemene ledenvergadering

Graag willen we alle leden uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van vv De Lauwers op donderdag 8 december 2022 om 20.30 uur.

 

A g e n d a

 1. Opening

 1. Mededelingen/ingekomen stukken.
 1. Notulen vorige vergadering.
 1. Verslag voorzitter.
 1. Jaaroverzicht senioren.
 1. Jaaroverzicht jeugd.
 1. Financieel verslag. (voetbal + kantine)
 1. Verslag kascommissie. (voetbal + kantine)
 1. Benoeming nieuwe kascommissies . (voetbal + kantine)
 1. Verslag sponsor commissie.

Pauze

11      Bestuursverkiezing: Hedman Vellenga en Geert de Vries zijn aftredend en niet     herkiesbaar. Thomas Nieuwenhuis is aftredend en herkiesbaar

 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

Opmerking bij agendapunt 12: zinvolle vragen en suggesties tijdens de pauze schriftelijk inleveren bij de secretaris.

Bestuur vv De Lauwers

Overig nieuws
Bekijk al het nieuws uit het archief »
Volgende wedstrijden
Ens 1 - De Lauwers 1
Datum: 10-06
Aanvang: 14:30
Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor